Ara també a Catalunya: la família en perill

Ara també a Catalunya: la família en perill

La institució familiar en perill a Catalunya amb el projecte de Llei de Suport a la Família. Demana la seva retirada o revisió.

Recentment s?han estat debatent en el Parlament de Catalunya les esmenes a la totalitat presentades davant el ?Projecte de llei de suport a la família?. Aquest document va ser admès a tràmit per la Taula del Parlament de Catalunya el 8 de gener del present any. Resultat d?aquest debat han estat un total de 300 esmenes presentades pels diferents grups parlamentaris. El document presenta una successió de mesures amb l?objectiu de millorar les condicions de les famílies en diferents àmbits. Per una banda, en el àmbit econòmic, proposa una sèrie de prestacions econòmiques a càrrec de la Generalitat de Catalunya, que en realitat no són cap novetat, donat que la principal (ajuts a totes les famílies amb menors de tres anys i a les nombroses amb menors de sis anys) ja estava aprovada.  Altres disposicions són la promoció de mesures fiscals beneficioses per a les famílies. En el àmbit laboral, planteja establir disposicions amb l?objectiu de conciliar la vida laboral i familiar. Finalment, recull entre d?altres, mesures enfocades a millorar els nivells educatius dels nens i joves a càrrec de les families.

Si bé la llei presenta aspectes positius com els mencionats, presenta un greu problema de fons, donada la gran falta de definició que ostenta el projecte en el que al terme família es refereix. De fet, es llença el missatge de que la família està canviant, i s?inclouen en el mencionat concepte formes de convivència que res tenen a veure amb aquesta.   En concret es menciona ?...tot i l?evolució que ha tingut lloc al llarg del temps i les diferents denominacions i nocions que encaixen en el terme família?.

No solament es dona la injustícia d?equiparar realitats diferents, ignorant la realitat ontològica entre ?qualsevol unió? i el compromís públic d?unió estable entre un home i una dona, sinó que, a més a més, amb aquest projecte de llei i les altres lleis de la mateixa temàtica, s?obre la porta a que les parelles de fet, formades per homosexuals, puguin adoptar nens donat que estan sent equiparades a la família. D?aquesta manera, el dret del nen a créixer en un ambient familiar adient a la naturalesa humana, es veu atacat.

És de vital importància que demanem als responsables del projecte de llei que el retirin donada la falta de definició que presenta. Són ja nombroses atenta contra la institució familiar de manera directa. Uneix-te a les mencionades associacions escrivint al President de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, amb copia al Secretari General de CiU, Artur Mas, a Duran Lleida i a la Consellera de Benestar i Família, Irene Rigau, a més a més dels grups parlamentaris de CiU, PP i PSOC, demanant que tornin a considerar el projecte de llei. Recorda incloure les teves dades a les caselles corresponents. Si ho consideres oportú pots modificar el text de la carta model. Inclou les teves dades al final d'aquesta.

Nombre*
E-mail*
D.N.I.
Asunto*
Mensaje Benvolgut President: He tingut notícia del debat que s?ha estat desenvolupant en el Parlament de Catalunya en referència al Projecte de Llei de Suport a la Família. Si bé la llei presenta aspectes positius per a la família, es troba a faltar una definició adient del que és la família i, com a conseqüència, porta associada de manera implícita: a) la injustícia de no reconèixer els beneficis d?estabilitat i compromís que ofereix una unió públicament afirmada (matrimoni) respecte a una altre amb efectes únicament en l?àmbit privat (parelles de fet), al equiparar-les. b) Aquesta llei, juntament amb la resta de lleis existents, com la de parelles de fet, està obrint la possibilitat, cada cop més, de que un nen pugui ser adoptat per una parella d?homosexuals, al equiparar en aquest cas en l?àmbit dels ajuts, aquestes unions amb la família. S?estan deixant de costat els drets d?un nen a ser educat i format en el entorn d?acord amb el que li es propi per a la seva naturalesa, es a dir, l?entorn format per un home i una dona, es a dir per un pare i una mare. Sens dubte, amb aquesta possibilitat, estarà d?acord en que s?està violentant el sentit comú. Així doncs, mitjançant la present, li demano que torni a considerar el text de la llei pels motius exposats i que prengui en consideració les propostes que li estan sent presentades per diverses associacions catalanes que representen a un gran nombre de famílies. Inclòs seria més convenient deixar les coses com estan, que aprovar una llei com la presentada. Aprofitant l?ocasió, rebi una cordial salutació.[nom][DNI]

*Campos obligatorios